Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO
NICOLAE BALCESCU

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local și al Primăriei Sectorului 4. Obiectivul său de activitate este derularea proiectelor culturale și de tineret locale, naționale și internaționale. Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu își propune să intițieze și să dezvolte o relație de colaborare atât cu instituțiile publice din Sector și nu numai, cât și cu asociațiile culturale și alte structuri non-guvernamentale în scopul diversificării ofertei culturale, al promovării identității culturale a sectorului cât și promovarea la nivel internațional si național a valorilor românești.

Implementarea strategiei culturale se va realiza sub tutela Centrului European Cultural și de Tineret „Nicolae Bălcescu” cu raportare directa la Primăria Sectorului 4.

Strategia Culturală a Sectorului 4 a fost initiată la propunerea Primariei de către Centrul Cultural European și de Tineret „ Nicolae Bălcescu” și reprezintă prima strategie pe termen lung pe care Sectorul îsi propune s-o urmarească în următoarea perioadă.

Pentru o continuitate în Strategia Culturală a Muncipiului București , documentul nostru a ținut cont de cele sase teme strategice, prezentate de ARCUB în dezbatere publică în Iunie 2016. Așa cum este specificat și în Strategia Culturală a Municipiului București, toate schimbările prin care a trecutul orașul în ultimii ani au creat un dezechilibru între actorii culturali și public.

Strategia noastră își propune să reprezinte un act de referință care să ștergă granițele dezechilibrelor culturale ale regiunilor din sector și să confere un cadru decizional și de acțiune pentru o dezvoltare culturală durabilă a orașului.

În demersul nostru am adunat informații despre toate elementele culturale ale sectorului, problemele cu care acesta se confruntă, am cautat soluțiile optime pentru dezvoltarea proiectelor. Spre deosebire de alte sectoare , SECTORUL 4 beneficiază de un palmarez bogat al instituțiilor culturale : teatre, cinematografe, parcuri, etc. În tot acest peisaj, Centrul Cultural European și de Tineret „Nicolae Bălcescu” are ca scop să ofere un curcubeu artistic prin oferta sa internă (în cadrul sălii din incintă), o varietate a practicilor artistice :musicale (de la muzica clasică pană la hip-hop) performers (stand-up) și arte vizuale (film, producții audio-vizuale și media). Abordarea procesul de planificare strategică a fost determinat de studiile ce s-au realizat de-a lungul timpului, recunoscând contribuția tuturor manifestărilor culturale la nevoia individului. Considerăm că strategia noastra este doar un prim pas pentru a oferi cetătenilor sectorului posibilitatea de a accesa cultura în toate formele ei și de a crea astfel o redimensionare a paradigmei de gândire în ceea ce priveste actul cultural.

Problemele mentionate mai sus sunt de fapt fundamentul pentru clarificarea și diluarea conflictelor dintre regiunile sectorului în acest domeniu.

Pilonii misiunii noastre sunt :

1.Accesul la activitațiile culturale și echilibrarea tuturor participanțiilor la sistemul cultural al sectorului.
2.Transformarea paradigmei de gândire în ceea ce privește mediul cultural contemporan.
3.Sector 4 – conexiune culturală
4.Creșterea capacității și sustenabilității sectorului cultural în sectorului public.