CENTRALIZATOR FINAL cu rezultatele obținute în urma desfășurării concursului pentru ocuparea postului de Referent Debutant, din cadrul Serviciului Administrativ, Investiții, Serviciului Evenimente Proiecte, Biroului Marketing, Relații cu Publicul și Relații Internaționale, Compartimentului Juridic Achiziții, organizat la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei interviului din data de 20.04.2021, la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

CENTRALIZATOR Cu rezultatele obținute în urma probei scrise din data de 14.04.2021

ANUNȚ Proba scrisă a concursului organizat în cadrul Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, se va desfășura în data de 14.04.2021, ora 10:00, la sediul Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

LISTA REZULTATE PROBA SELECȚIE DOSARE depuse de candidați pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul CECTUNB

CENTRALIZATOR FINAL cu rezultatele obținute în urma desfășurării concursului pentru examenului de promovare în clasă respectiv grade și trepte profesionale, organizat la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei scrise din data de 02.04.2021 la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

LISTA REZULTATELOR LA PROBA DE SELECȚIE A DOSARELOR dupa contestatii înscrise la concursul organizat în zilele de 25.03.2021 – 08.04.2021 pentru promovarea în clase, grade și trepte profesionale la CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU UNESCO NICOLAE BĂLCESCU

LISTA REZULTATELOR LA PROBA DE SELECȚIE A DOSARELOR înscrise la concursul organizat în zilele de 25.03.2021 – 08.04.2021 pentru promovarea în clase, grade și trepte profesionale la CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU UNESCO NICOLAE BĂLCESCU

ANUNT CONCURS

Centrul European Cultural și de Tineret Nicolae Bălcescu, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (1), (2), (7), (8) și art. 451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru promovarea în grade și trepte profesionale

CENTRALIZATOR FINAL cu rezultatele obținute în urma desfășurării concursului pentru ocuparea postului de Șofer II, din cadrul Serviciului Administrativ, Investiții, organizat la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

CENTRALIZATOR FINAL cu rezultatele obținute în urma desfășurării concursului pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate IA, din cadrul Biroului de Resurse Umane, Relații cu Publicul și secretariat, organizat la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei interviu din data de 15.01.2021

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei interviu din data de 15.01.2021 la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei scrise, după soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea postului de Șofer II din cadrul Serviciului Administrativ, Investiții, la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei scrise din data de 12.01.2021, pentru ocuparea postului de Șofer II din cadrul Serviciului Administrativ, Investiții, la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei scrise din data de 07.01.2021, după soluționarea contestațiilor

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei scrise din data de 07.01.2021

CENTRALIZATOR cu rezultatul selecției dosarelor în urma soluționării contestațiilor, la concursul organizat în zilele de 10.12.2020 – 26.01.2021

CENTRALIZATOR cu rezultatul selecției dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 10.12.2020 – 26.01.2021

CENTRALIZATOR selectie dosare dupa solutionarea contestatiilor

CENTRALIZATOR selectie dosare

CENTRALIZATOR privind rezultatele finale în urma desfășurării concursului

ANUNT CONCURS

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei interviu din data de 04.12.2020, după soluționarea contestațiilor

CENTRALIZATOR cu rezultatele obtinute in urma probei – interviu

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor din data de 02.12.2020

CENTRALIZATOR cu rezultatele obținute în urma probei scrise din data de 27.11.2020

ANUNT CONCURS

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

REZULTAT SELECTIE DOSARE

ANUNT CONCURS

REZULTAT SELECTIE DOSARE

ANUNT SUSPENDARE TEMPORARA A ACTIVITATII

ANUNT 04.03.2020

CENTRALIZATOR cu rezultate finale CONCURS

CENTRALIZATOR cu rezultate obtinute la proba interviu 07.02.2020


CENTRALIZATOR REZULTATE CONTESTATII


CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA DIN 03.02.2020


Anunturi Concurs


Centralizator Selectie Dosare


Anunt Public


Anunt UNATC


Anunt Public


Anunt Public


Anunt Public


Săptămâna Culturală


Grila de salarizare


Agenda culturala Septembrie 2017


Anunț public


Manifest Cultural

Informare Publica, conform Legii 52/2003 si a Legii 544/2001 referitoare la Strategia culturala a sectorului 4

Hotararea Consiliului Local