Cariere

A N U N Ț
Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi/funcții contractuale de execuție
vacante:
a) 1 post vacant de Referent IA, din statul de funcții aprobat prin H.C.L. Sector 4 nr.
23/12.02.2021, în cadrul Serviciului Administrativ, Investiții;
• Studii medii absolvite cu diplomă.
• Vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni.
b) 1 post vacant de Referent II, din statul de funcții aprobat prin H.C.L. Sector 4 nr.
23/12.02.2021, în cadrul Biroul Marketing, Relații cu Publicul și Relații Internaționale;
• Studii medii absolvite cu diplomă.
• Vechime în muncă – minim 6 luni.
c) 1 post vacant de Inspector de Specialitate II cu atribuții în domeniul Achizițiilor Publice,
din statul de funcții aprobat prin H.C.L. Sector 4 nr. 23/12.02.2021, în cadrul
Compartimentului Juridic, Achiziții.
• Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
• Vechime în muncă – minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
• Certificat de Expert Achiziții publice, acreditat ANC.

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi/funcții contractuale de execuție vacante:
a) 1 post vacant de Referent IA din statul de funcții aprobat prin H.C.L. Sector 4 nr. 23/12.02.2021, în cadrul Serviciului Administrativ, Investiții;  Vechime în muncă- minimum 6 ani și 6 luni;  Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b) 1 post vacant de Inspector de Specialitate II, din statul de funcții aprobat prin H.C.L. Sector 4 nr. 23/12.02.2021, în cadrul Biroului Marketing, Relații cu Publicul și Relații Internaționale;  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;  Vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 6 luni;
c) 1 post vacant de Inspector de Specialitate II cu atribuții în domeniul Achizițiilor Publice, din statul de funcții aprobat prin H.C.L. Sector 4 nr. 23/12.02.2021, în cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții.

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concursuri de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector de Specialitate 1A in  cadrul departamentului Achizitii , Investitii respectiv pentru  ocuparea functiei de muncitor calificat debutant in cadrul Serviciului Evenimente si Proiecte  cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concursuri de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector de Specialitate respectiv pentru  ocuparea functiei de Montator/Demontator DECOR in cadrul Serviciului Evenimente si Proiecte  cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Consilier Juridic  cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Sofer cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector de specialitate debutant în cadrul Serviciului Evenimente și Proiecte cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Secretariat cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector de specialitate debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Secretariat cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector de specialitate debutant în cadrul Compartimentului Relații Internaționale și Fonduri Europene cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector debutant în cadrul Compartimentului Administrativ cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului Administrativ cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector de specialitate gradul I cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

ANUNT

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Sofer tr.prof.I cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de muncitor calificat (montator-demontator decor) cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de Inspector de Specialitate gradul I, cu contract de munca pe durata nelimitata,

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

Borderou cu rezultatele privind selectia dosarelor inscrise la concursul de recrutare din data de 05.12.2016 pentru ocuparea funcției contractuale de sofer

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

Centralizator rezultate finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacant de Inspector de Specialitate organizat in data de 09.12.2016

Detaliile complete le gasiti accesand link-ul de mai jos:

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”, cu sediul in Strada 11 Iunie, Nr.41, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de muncitor calificat (montator-demontator decor) cu contract de munca pe durata nelimitata.

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ale concursului de recrutare pentru ocuparea functiei de MONTATOR-DEMONTATOR DECOR organizat in data de 09.01.2017